Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 41
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
41/B/2021
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie uznania za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Podział działki numer ewidencyjny 8/18 obręb Krzynia, gmina Dębnica Kaszubska na 15 działek i budowa 15 budynków rekreacji indywidualnej" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
40/B/2021
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażające opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Podział działki numer ewidencyjny 8/18 obręb Krzynia, gmina Dębnica Kaszubska na 15 działek i budowa 15 budynków rekreacji indywidualnej" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
39/B/2021
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna o mocy do 2 MW na działkach nr 302, 303, 305, obręb Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
38/B/2021
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie uznania za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna o mocy do 2 MW na działkach nr 302, 303, 305, obręb Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
37/B/2021
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku uznająca za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna o mocy do 2 MW na działkach nr 302, 303, 305, obręb Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
36/B/2021
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn.: „Park elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 306/3, 306/4 w miejscowości Motarzyno" Zobacz szczegóły
GIGAWAT Wytwarzanie VII Sp. z o.o. Sp. k. Kraków
35/B/2021
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 7 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 34, 35, 36, 38/1, 38/2, 39, 41 obręb: Budowo gmina: Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Elektrownie MPA4 Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski
34/B/2021
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie uznania za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 7 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 34, 35, 36, 38/1, 38/2, 39, 41 obręb: Budowo gmina: Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Elektrownie MPA4 Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski
33/B/2021
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku uznająca za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 7 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 34, 35, 36, 38/1, 38/2, 39, 41 obręb: Budowo gmina: Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Elektrownie MPA4 Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski
32/B/2021
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 15/3, 15/5 obręb: Budowo gmina: Dębnica Kaszubska" Zobacz szczegóły
Elektrownie MPA4 Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski
Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 41
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!